Disclaimer

Disclaimer voor www.koopie.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.koopie.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door
Koopie.be. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koopie.be is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Koopie.be.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Koopie.be te mogen claimen of te veronderstellen.
Koopie.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Koopie.be
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige free bot traffic staat waarnaar wij via hyperlinks
verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.koopie.be op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

De laatste smeuïge verhalen

Besparen op de energierekening
Blog

Energie besparen? 5 tips om te besparen op de energierekening

Iedereen heeft de afgelopen tijd de vele berichten kunnen lezen over de stijging van de energieprijzen en dat de rekening aan het eind van het…

Cadeaus bij de Kerstboom
Blog

Kerstcadeaus voor mannen? De top 5 van Koopie!

De kerstdagen staan alweer bijna voor de deur. Sommigen beginnen al aan het eind van de zomer af te tellen hoeveel weekenden het nog duurt…

Kerstcadeaus voor vrouwen
Blog

Kerstcadeaus voor vrouwen? De top 5 van Koopie!

De maand december is de gezelligste maand van het jaar, met in de hoofdrol de kerstdagen. Deze twee dagen staan in het teken van lekker…

Bekijk alle inspiratie & blog items